Πρόγραμμα Εκδρομών                  Σεπτεμβριος-Νοέμβριος 2020