Νιώστε σαν στο σπίτι σας

Υσυ ατ φερρι πυτανθ ιυς θε νυμκυαμ σορρυμπιθ θε πρω

               Πελοπόννησος            Ανακαλύψτε την περιοχή

Ηις ιδ ενιμ ετιαμ ωφφενδιθ ει εαμ πορρω δισερε