ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ & ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

1) Στο Γραφείο (Λ. Αλεξάνδρας 71-73) Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 9:00 - 13:00

   2)Στην Τράπεζα EUROBANK

Αριθμός Λογαριασμού: 0026 0341 1102 0033 0362

IBAN: GR91 0260 3410 0001 1020 0330 362

Επωνυμία: ΧΑΛΟΥΛΟΣ Β. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

Στην αιτιολογία σημειώνετε μόνο δύο λέξεις: Επώνυμο, Προορισμός.

Τυχόν τραπεζικά έξοδα και χρεώσεις τραπεζικών εμβασμάτων βαρύνουν τον αποστολέα. Το γραφείο μας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για επιπλέον χρεώσεις μεταφοράς χρημάτων. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, το ανάλογο κόστος θα χρεωθεί στο συνολικό κόστος της εκδρομής.