ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ

                                                                  Δωδεκαήμερη οδική εκδρομή                                                                     Αναχώρηση   Παρασκευή  28 Ιουνίου

Πρόγραμμα αναμένεται