ΜΙΛΑΝΟ

                                                               Επταήμερη οδική εκδρομή                                                                    Αναχώρηση  Τετάρτη  19  Ιουνίου