ΝΑΥΠΛΙΟ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ - ΒΥΤΙΝΑ - ΑΣΤΡΟΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
Τριήμερη Εκδρομή. Αναχώρηση Σάββατο 04/01

ΝΑΥΠΛΙΟ
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ
ΒΥΤΙΝΑ
ΑΣΤΡΟΣ