Τιμοκατάλογος                ταξί, mini bus

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Τιμοκατάλογος

Οι παρακάτω τιμές είναι τελικές και περιλαμβάνουν, οδηγό, διόδια, φπα.

         ΑΤΟΜΑ: 1 - 3

 1. ΑΘΗΝΑ - ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ....................................45€                                                                                       ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΑΘΗΝΑ...................................45€
 2. ΑΘΗΝΑ - ΡΑΦΗΝΑ..............................................50€                                                                                ΡΑΦΗΝΑ - ΑΘΗΝΑ..............................................50€
 3. ΑΘΗΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ.............................................35€                                                                               ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΘΗΝΑ.............................................35€
 4. ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ.................................55€                                                                    ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ.................................55€
 5. ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΡΑΦΗΝΑ...........................................60€                                                                                  ΡΑΦΗΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ...........................................60€
 6. ΡΑΦΗΝΑ - ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ..................................50€                                                                                  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΡΑΦΗΝΑ..................................50€
 7. ΓΥΡΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 4 ΩΡΕΣ...................................100€
 8. ΓΥΡΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 7 ΩΡΕΣ...................................180€
 9. ΣΟΥΝΙΟ 4 ΩΡΕΣ.................................................150€
 10. ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 4 ΩΡΕΣ............110€
 11. ΜΥΚΗΝΕΣ-ΝΑΥΠΛΙΟ-ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ(ΗΜΕΡ.).......300€
 12. ΔΕΛΦΟΙ-ΑΡΑΧΩΒΑ (ΗΜΕΡ.)...............................300€
 13. ΟΛΥΜΠΙΑ (ΗΜΕΡ.)..............................................450€

         ΑΤΟΜΑ: 4 - 7

 1. ΑΘΗΝΑ - ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ....................................70€                                                                                       ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΑΘΗΝΑ...................................70€
 2. ΑΘΗΝΑ - ΡΑΦΗΝΑ..............................................75€                                                                              ΡΑΦΗΝΑ - ΑΘΗΝΑ..............................................75€
 3. ΑΘΗΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ.............................................60€                                                                            ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΘΗΝΑ.............................................60€
 4. ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ.................................80€                                                                           ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ.................................80€
 5. ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΡΑΦΗΝΑ...........................................85€                                                                                ΡΑΦΗΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ...........................................85€
 6. ΡΑΦΗΝΑ - ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ..................................75€                                                                  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΡΑΦΗΝΑ..................................75€
 7. ΓΥΡΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 4 ΩΡΕΣ...................................120€
 8. ΓΥΡΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 7 ΩΡΕΣ...................................210€
 9. ΣΟΥΝΙΟ 4 ΩΡΕΣ................................................170€
 10. ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 4 ΩΡΕΣ............130€
 11. ΜΥΚΗΝΕΣ-ΝΑΥΠΛΙΟ-ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ(ΗΜΕΡ.).......330€
 12. ΔΕΛΦΟΙ-ΑΡΑΧΩΒΑ (ΗΜΕΡ.)...............................330€
 13. ΟΛΥΜΠΙΑ (ΗΜΕΡ.)..............................................480€                                                                                                                                                                                                                                                                   ΑΤΟΜΑ: 8 - 15
 1. ΑΘΗΝΑ - ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ....................................130€                                                                                     ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΑΘΗΝΑ...................................130€
 2. ΑΘΗΝΑ - ΡΑΦΗΝΑ..............................................120€                                                                            ΡΑΦΗΝΑ - ΑΘΗΝΑ..............................................120€
 3. ΑΘΗΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ.............................................100€                                                                            ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΘΗΝΑ.............................................100€
 4. ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ.................................140€                                                                ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ................................140€
 5. ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΡΑΦΗΝΑ...........................................150€                                                                           ΡΑΦΗΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ...........................................150€
 6. ΡΑΦΗΝΑ - ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ..................................120€                                                                 ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΡΑΦΗΝΑ..................................120€
 7. ΓΥΡΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 4 ΩΡΕΣ.....................................140€
 8. ΓΥΡΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 7 ΩΡΕΣ.....................................230€
 9. ΣΟΥΝΙΟ 4 ΩΡΕΣ...................................................190€
 10. ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 4 ΩΡΕΣ..............150€
 11. ΜΥΚΗΝΕΣ-ΝΑΥΠΛΙΟ-ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ(ΗΜΕΡ.).........360€
 12. ΔΕΛΦΟΙ-ΑΡΑΧΩΒΑ (ΗΜΕΡ.).................................360€
 13. ΟΛΥΜΠΙΑ (ΗΜΕΡ.)................................................510€

Επικοινωνήστε μαζί μας

                                Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-16:00                                                              Σάββατο: 09:30-14:00

Χαλούλος Εκδρομές

Λεωφ. Αλεξάνδρας 71-73,           114 74, Αθήνα,Ελλάδα

+30 210 322 3228  Τηλεφ.ανάγκης: 690 899 5192

info.chaloulos@gmail.com